Školství (DVPP)

Naše společnost Zřetel, s.r.o. je akreditovanou institucí pro provádění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Akreditaci vydalo MŠMT, všechny naše programy určené pedagogickým pracovníkům jsou akreditovány v systému DVPP.

Rozhodnutí o udělení akreditace instituce DVPP (do 12. 1. 2016)

Rozhodnutí o udělení akreditace instituce DVPP (do 30. 11. 2021)

Rozhodnutí o udělení akreditace instituce DVPP (do 2. 6. 2027)

 

 

Sociální služby

Společnost Zřetel, s.r.o. má školení akreditovaná MPSV ČR pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělání pracovníků v sociálních službách.

 

Veřejná správa

Společnost Zřetel, s.r.o. je akreditovanou institucí pro provádění průběžného vzdělávání pro úředníky. Akreditaci udělilo MV ČR a všechna příslušná školení jsou také akreditována.

Rozhodnutí o udělení akreditace instituce MV ČR

 

Rekvalifikace

V oblasti rekvalifikace má platné akreditace programů:

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - od 19.11.2020

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

 

Autorizace

Společnost Zřetel, s.r.o. je autorizovaná k provádění ověřování dosažené odborné způsobilosti profesní kvalifikace:

69-017-M Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

75-001-T Lektor dalšího vzdělávání