Co je třeba udělat pro rekvalifikaci zdarma:

1. ZKONZULTOVAT – Doporučujeme zkonzultovat na příslušném úřadu práce možnost proplacení tzv. zvolené rekvalifikace vzhledem k Vaší situaci.
2. VYPLNIT FORMULÁŘE ŽÁDOSTI – Pokud ze strany ÚP není problém, vyplňte formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci – Jedná se o přílohu A a B (Příloha A – kontaktní údaje na Vás, proč se hlásíte na tento kurz, potenciální zaměstnavatel a příloha B, kterou po přečtení jen podepisujete). Stejné formuláře Vám může poskytnout také úřad práce.
3. NAPSAT NÁM O PŘÍLOHU C – Napište nám emailem požadavek na zaslání Přílohy C: Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu. Tento formulář následně zašleme přímo příslušnému ÚP do datové schránky (v emailu uveďte termín a místo konání kurzu, Váš ÚP a jméno kontaktního úředníka).
4. ODEVZDAT NA ÚP – Odevzdat formuláře na ÚP nejlépe minimálně 30 dnů před konáním kurzu.
5. PŘIHLÁSIT SE – Přihlašte se na náš kurz – vyplňte online přihlášku až po odevzdání žádosti na ÚP. Do poznámky uveďte „Žádám ÚP“. Upozorňujeme, že Potvrzení – Přílohu C zašleme pouze na základě Vašeho předchozího požadavku (viz bod 3.), nezasíláme jej automaticky.
6. FAKTURA A PLATBA – po přihlášení Vám zašleme fakturu. Kurz je nutné uhradit předem. Po absolvování kurzu a úspěšného závěrečného testu Vám v případě schválení ÚP peníze vrátíme.
7. SCHVÁLENÍ OD ÚP – Úřad práce Vám v případě schválení Vaší žádosti předá nebo přímo nám zašle potvrzení o úhradě kurzu (tzv. Informovaný souhlas), který nám odevzdáte na první hodině kurzu (možno i dříve zaslat poštou).
8. INFORMUJTE NÁS – o schválení či neschválení ÚP nás informujte. V případě neschválení a neodhlášení, je Vaše přihláška stále platná a závazná. Kurz můžete samozřejmě absolvovat i jako samoplátci.
9. ABSOLVOVAT CELÝ KURZ - (min. 80% docházka a aktivní účast). Během kurzu je nutné stále být evidován na ÚP (netýká se zaměstnanců, kteří žádají z důvodu ohrožení ztrátou zaměstnání).
10. PROPLACENÍ KURZU ÚP – úřad práce uhradí platbu za účastníka přímo naší organizaci za předpokladu, že účastník úspěšně absolvoval písemný test a bylo mu vydáno osvědčení.

 

Zvolená rekvalifikace doplňuje nabídku kurzů Úřadu práce, takže přijetí žádosti uchazeče o zaměstnání není podmíněno tím, zda má konkrétní úřad práce kurz tzv. “vysoutěžen”, či nikoliv. Přijení žádosti je standardním správním řízením. O schválení či neschválení rozhoduje odborná komise na konkrétním úřadu práce, která zájemce o zvolenou rekvalifikaci písemně vyrozumí o výsledku svého rozhodnutí.

Žádosti o schválení kurzu je potřeba na Úřad práce podávat 30 dnů před jeho zahájením, aby ÚP stihl posoudit a schválit Váš požadavek na úhradu vybraného kurzu. Žádost můžete podat u své zprostředkovatelky nebo na podatelně Vašeho úřadu práce.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte.