kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační (rekvalifikační) kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditovaný v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Absolvent kurzu může být zaměstnán jako pracovník v sociálních službách a vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kurz je akreditován MPSV - rozhodnutí o akreditaci ZDE.

 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Rozsah: 150 hodin (54 hodin praxe + 96 vyuč. hodin teorie)

Obsah kurzu:

 • standardy kvality sociálních služeb
 • základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivní komunikace
 • úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie
 • základy ochrany zdraví
 • etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách
 • základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce
 • základy péče o nemocné, základy hygieny
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, pedagogika volného času
 • prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • základy výuky péče o domácnost
 • odborná praxe
 • krizová intervence
 • úvod do problematiky zdravotního postižení
 • restriktivní opatření

Vstupní požadavky:

 • dovršení věku 18 let
 • ukončené základní vzdělání

Kurz je zakončen písemným testem.

Pokud si chcete objednat kurz pro Vaše zaměstnance a realizovat jej přímo ve Vašem zařízení, kontaktujte nás.

 

MPSV umožnilo vzhledem k vývoji epidemiologické situace výuku také ve formě ONLINE. Více informací na tomto odkazu: https://old.zretel.cz/rekvalifikacni-a-kvalifikacni-kurzy-online/

Kurzy konané v této formě mají místo konání označeno ONLINE-WEBINÁŘ. Pokud je uvedeno město, koná se v prezenční formě.

Více informací: +420 737 251 409 (po – pá 8:00 – 16:00), rekval@zretel.cz

 

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název kurzu):

[events_list limit="1000" category="25"]