Šablony DVPP – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Nabídka seminářů akreditovaných v systému DVPP, které je možné financovat z dotace OP VVV, tzv. Šablony – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Semináře odpovídají obsahem a rozsahem pro Šablony II (2018 – 2021). Školení lze realizovat na míru ve Vaší škole pro celý pedagogický sbor nebo se můžete přihlásit na konkrétní termín otevřeného školení zde.

AKTUÁLNĚ: Vzhledem k trvající epidemii povolilo MŠMT od 3.11.2021 realizaci školení DVPP v rámci Šablon formou ONLINE – webinářehttps://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/aktualizovano-opatreni-k-moznosti-zmeny-prezencni-formy

 

Šablony II pro MŠ

2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu min. 8 hodin

a) Čtenářská pregramotnost

b) Matematická pregramotnost

d) Osobnostně sociální rozvoj

e) Inkluze

 

g) Polytechnické vzdělávání

 

Šablony II pro ZŠ

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu min. 8 hodin

a) Čtenářská gramotnost

b) Matematická gramotnost

c) Cizí jazyky

d) Osobnostně sociální rozvoj

e) Inkluze

f) Kariérové vzdělávání

 • Objevte skrytý potenciál – nástroje kariérního poradenství pro práci s žák

g) Polytechnické vzdělávání

 • Polytechnická výchova – rozvoj prostorové představivosti

i) Projektová výuka

 • Projektové vyučování a integrovaná tematická výuka
 • Projektová výuka
 • Projektové vyučování na ZŠ

 

2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin pro celý ped. sbor

 

Šablony II pro ŠD a ŠK

2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu min. 8 hodin

a) Čtenářská gramotnost

 • Čtenářská gramotnost ve volnočasových aktivitách

b) Matematická gramotnost

 • Matematická gramotnost ve volnočasových aktivitách

d) Osobnostně sociální rozvoj

e) Inkluze

f) Kariérové vzdělávání

 • Objevte skrytý potenciál – nástroje kariérního poradenství pro práci s žák

g) Polytechnické vzdělávání

 • Polytechnická výchova – rozvoj prostorové představivosti

i) Projektová výuka

 • Projektová výuka

j) Kulturní povědomí a vyjádření

Šablony II pro SVČ

2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu min. 8 hodin

a) Čtenářská gramotnost

 • Čtenářská gramotnost ve volnočasových aktivitách

b) Matematická gramotnost

 • Matematická gramotnost ve volnočasových aktivitách

d) Osobnostně sociální rozvoj

 

e) Inkluze

i) Projektová výuka

 • Projektová výuka

 

2.VI/5 Vzdělávání pedagogického sboru SVČ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

 

Šablony II pro ZUŠ

2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – DVPP v rozsahu min. 8 hodin

d) Osobnostně sociální rozvoj

 

2.VII/5 Vzdělávání pedagogického sboru ZUŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

 

Šablony II pro SŠ

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

a) Čtenářská gramotnost

b) Matematická gramotnost

d) Osobnostně sociální rozvoj

e) Inkluze

f) Výchova k podnikavosti

 • Podnikavost ve výuce

g) Kariérové vzdělávání

g) Projektová výuka

 • Projektová výuka

k) ICT

 

2.III/8 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 vyuč. hodin pro celý ped. sbor

Kompletní přehled všech našich školení DVPP (nejen do Šablon) naleznete také ZDE. Ke stažení: Přehled šablon a jejich věcný výklad – OP VVV Šablony II pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ Přehled šablon a jejich věcný výklad – OP VVV Šablony II pro SŠ, VOŠ a DM Pokud chcete realizaci Šablon II konzultovat přímo s podporou MŠMT, je zřízena tel. linka +420 234 814 777